Elegies romanes, Bo Holten

Elegies romanes ( 2011 ) basades en dos de les 20 elegies que Goethe va escriure en relació amb una estada a Roma en la primera joventut . Els poemes estan relacionats amb les elegies amoroses de l'antiguetat ( Ovidi, per exemple ), on descriu amb imatges altament poètiques el que experimenta davant les antigues… Continue reading Elegies romanes, Bo Holten