B. BLACHER, El Gran Inquisidor

Us deixem amb aquest magnífic oratori del compositor alemany Blacher, suggeriment al qual, no ens hem pogut resistir. BORIS BLACHER, El Gran Inquisidor 1942-43 El Gran Inquisidor, oratori (59'32") - Obra estrenada el 1947     El compositor Boris Blacher va triar per a la seu oratori "El Gran Inquisidor", el tema de la novel… Continue reading B. BLACHER, El Gran Inquisidor