Tavener, two hymns to the mother of god (1985)

Només el pur acte de meditació del compositor, se sincronitza amb l'arquetip de la voluntat dels auditors i pot capturar els sons que porten els receptors de nou als seus valors originals. D'aquesta imaginació amb la que construeix un món d'emocions sonores, se li ha revelat sens dubte en el seu màxim esplendor, a la… Continue reading Tavener, two hymns to the mother of god (1985)