Tres Cançons de Fe, Eric Whitacre

Tres Cançons de Fe I. i will wade out (vaig a travessar) II. hope, faith, life, love  (l'esperança, la fe, la vida, l'amor) III. i thank You God for most this amazing day (et done gràcies a Déu per aquest dia més increïble) L'Equilibri de la música actual que es mou en la modernitat, alhora… Continue reading Tres Cançons de Fe, Eric Whitacre