Zoltan Kodaly, choral works

Zoltan Kodály va ser un prolífic compositor encara que aquesta faceta només va ser una més de les seves nombroses activitats musicals. Infatigable recopilador de música popular, Kodály també va ser un eminent pedagog que va idear un sistema per a l'ensenyament que encara té vigència en el món sencer. Bona part dels seus centenars de… Continue reading Zoltan Kodaly, choral works